WAT IS AKOESTIEK?

Akoestiek is de wetenschap die zich bezig houdt met geluid. Geluid bestaat uit trillingen die zich voortplanten door een medium. In de meeste gevallen is dat lucht. Akoestiek heeft veel praktische toepassingen.

Onder akoestiek wordt ook verstaan de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid. Dan kan er bijvoorbeeld gesproken worden over ‘deze ruimte heeft een slechte akoestiek’. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld hele andere eisen gesteld dan aan een werkomgeving.

Akoestiek in een ruimte is afhankelijk van absorptie en terugkaatsing (reflectie) van het geluid door wanden of attributen en de grootte van de ruimte. De absorptie gebeurt door een ruwe en zachte wandafwerking. Terugkaatsing gebeurt door een gladde en harde afwerking. Wanneer het geluid veel wordt teruggekaatst duurt het een tijd voordat het geluid is uitgestorven. Die tijd heeft nagalm en kan worden gemeten.