Duurzame transformatie kantoorinrichting Dura Vermeer Bouw Hengelo

In een minimaal tijdsbestek heeft het kantoor van Dura Vermeer Bouw Hengelo een complete transformatie ondergaan om te faciliteren aan de horizontale werkwijze van de ontwikkelende bouwer.  Belangrijk aandachtspunt bij deze transformatie was de wens de herinrichting duurzaam en circulair uit te voeren. Dura Vermeer Bouw Hengelo koos na een selectietraject voor het Haaksbergse Leferink Office Works. Leferink is ervaren in het recyclen en upgraden van niet meer te gebruiken kantoormeubilair.

Geen afval maar grondstof

Leferink nam het oude meubilair retour. In plaats van het af te leveren bij de stort, schonk ze het nog te gebruiken deel aan lokale startups. Het andere deel kreeg een tweede leven. Zo werden afgedankte bureaubladen verwerkt tot circulaire krukjes en banken. Het nieuwe interieur werd aangevuld met nieuw duurzaam meubilair. Wat hoofdzakelijk in Nederland geproduceerd is van duurzame materialen.

Circulaire kruk

De circulaire kruk is een ontwerp van interieurarchitecte Vaya Nijhof. De basis voor de kruk is een afgedankt bureaublad. Dat maakt de kruk niet alleen tot een duurzaam, maar ook tot een persoonlijk en uniek meubelstuk. De kruk draagt namelijk zichtbare littekens die zijn achtergebleven op de bureaubladen. Op de zitting is het logo van Dura Vermeer verwerkt. De kruk is tevens modulair. Het meubelstuk is namelijk met slechts één schroef in elkaar te zetten en uit elkaar te halen. Dat maakt de verwerking van de kruk aan het eind van zijn levensduur zeer eenvoudig.

ROOND-collectie

De grondstoffen van de circulaire ROOND-collectie zijn afgedankte materialen zoals bureaubladen, jeans en afvalstoffen. De collectie is ontwikkeld in samenwerking met Stoffeerderij Hassing en KP Interieur. Met het overhandigen van de krukjes uit de ROOND-collectie is de cirkel voor zowel Dura Vermeer Bouw Hengelo als Leferink Office Works weer rond. Deze bureaus en het overige afgedankte meubilair hebben weer een duurzame en circulaire invulling gekregen. Daarmee zijn zowel maatschappelijke als circulaire doelstellingen behaald.

Richt uw kantoor in volgens de duurzame principes van de circulaire economie!

Een bijdrage aan een mooiere en duurzame wereld dat willen we allemaal. Door circulair ook daadwerkelijk te doen geeft u een concrete invulling aan die wens. Voor u als inkoper, architect, facilitair manager of directielid brengt dit wel een extra uitdaging met zich mee. En u zult zichzelf ongetwijfeld de vraag stellen: hoe dan precies? Wij hebben daar wel een antwoord op: begin bij de werkomgeving!

Van lineair naar circulair

De reis van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om aanpassingen, maar vooral om veel creativiteit en een nieuwe manier van denken. Het is de verandering van het afschrijven en dumpen van verbruikersgoederen naar het hergebruik ervan. Een circulaire economie maakt de cirkels rond, waardoor we niet meer onnodig verspillen en waarin we afval als grondstof zien.

Hergebruik van kantoormeubilair

De eerste slag is vrij eenvoudig te realiseren: het hergebruik van het reeds aanwezige kantoormeubilair. We brengen dit meubilair in kaart en analyseren het. Waar nodig geven we het een upgrade en hergebruiken we het. Het liefst hergebruiken we zoveel mogelijk meubilair door het te revitaliseren. Dat houdt in dat het meubilair weer in nieuwstaat verkeert en aan alle wensen op het gebied van functionaliteit en esthetiek voldoet. Dit hebben we ook gedaan voor Veluwonen. We hergebruikten maar liefst  50% van het meubilair in deze organisatie. Het resultaat is een geheel frisse werkomgeving die duurzaam én budgettair verantwoord is.

Betaal voor gebruik

Wie het meubilair bezit, is steeds minder van belang. Heeft u wel eens gedacht aan een huur- of leaseconstructie? Deze manier van gebruik stimuleert om meubilair te fabriceren dat zo lang mogelijk meegaat. U hoeft minder te handelen en het scheelt u in de kosten voor het onderhoud. Wij nemen deze taak immers op ons. We zorgen er bovendien voor dat het meubilair gemakkelijk te hergebruiken is.

Inspireer en motiveer

Door circulair te doen inspireert en motiveert u uw omgeving. Met uw vooruitstrevende visie zorgt u ervoor dat uw omgeving en medewerkers ook anders gaan denken en te doen. Niet binnen de gebaande paden, maar ook daarbuiten. Zo zetten we samen de schouders eronder om onze impact op het milieu te minimaliseren en de cirkel rond te maken.

Ga vandaag nog aan de slag met uw circulaire doelstellingen en start bij het meubilair. Onze adviseurs helpen u daar graag bij!

Leferink neemt deel aan CIRCO Tracks

Duurzaamheid = duurzaam doen. Maar we beseffen ook dat het goed is om om ons heen te kijken voor inspiratie. Daarom hebben wel deelgenomen aan de CIRCO Tracks.

CIRCO is een beweging naar een circulaire economie waarin de focus ligt op gebruik in plaats van verbruik. Zij stelt dat design daarbij de motor is om tot circulaire producten, diensten en businessmodellen te komen. CIRCO is gestart in 2015 en heeft momenteel al meer dan 1000 professionals geïnformeerd en geïnspireerd om bewust circulair te ondernemen. Dat doen ze onder andere door Tracks te organiseren. Dit zijn workshops rondom verschillende thema’s.

CIRCO gaf ons het inzicht om nogmaals goed na te denken over onze businessmodellen en de circulaire productlijn, waarover we binnenkort graag meer vertellen. Nu al meer informatie? Neem contact op!

Vanuit Leferink en KP Interieur namen Mark Schopman en Anouk Geerdink deel aan een van de CIRCO Tracks. Anouk vertelt: “Daaruit konden we de conclusie trekken dat we al op de goede weg zijn, maar dat er ook veel mogelijkheden zijn waarover we nog niet nagedacht hadden. De workshops hebben ons vooral het inzicht geboden dat we buiten de keten moeten denken. Drempels op circulair gebied zijn namelijk niet alleen aanwezig in onze eigen keten, maar spelen ook ver daarbuiten. Wanneer we dit delen met meerdere partijen ontstaan kansen en mogelijkheden. Want sommige partijen uit een andere industrie hebben voor hetzelfde probleem al een oplossing gevonden.” Mark vult aan: “Door de structuur aan te houden van CIRCO hebben we nog meer inzicht verkregen in ons handelen in de keten en ver daar buiten.” Dat gaat dus op termijn nog meer duurzaamheid en circulariteit in onze ontwerpen en producties opleveren.

Geïnspireerd?

CIRCO motiveert ondernemers en medewerkers om circulair bezig te zijn. Waar te beginnen, dát hoef je je niet af te vragen. Dat is bij jezelf! Want de start van de circulaire economie begint klein, maar misschien wel bij jou. Wij denken op het gebied van inrichten graag met je mee over een circulaire invulling. Gewoon even bellen.

Gebruik afval als grondstof

Onderzoek naar duurzaamheid

Leferink werkt samen met verschillende kennisinstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zo doet momenteel Mika, afstudeerder aan de Hogeschool Saxion – Lectoraat Industrial Design ook onderzoek. Mika trekt voorzichtig zijn conclusies al: “Hergebruik van beschikbaar materiaal levert een forse positieve bijdrage aan de carbon footprint van een nieuw product. Dus wil je de CO2-uitstoot in de keten beperken, dan liggen daar kansen.”

Leferink werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen zoals Saxion. Het doel daarvan is om te onderzoeken hoe we onze producten en processen nog duurzamer kunnen inrichten. Zo richt het onderzoek van Mika zich op het verduurzamen van zitmeubilair om de negatieve impact van de productie op mens en milieu te minimaliseren.

Het viel Mika op dat een enorme hoeveelheid afgedankte bureaubladen verbrand of versnipperd wordt. “Jammer”, stelt hij. “Daarmee verliezen ze hun waarde, terwijl ze op verschillende manieren dienst kunnen doen als nieuwe grondstof.”

Ook wij zien afgedankte bureaubladen als een kansrijke grondstof. We nemen afgedankte bureaus terug, demonteren ze en verwerken de bladen in verschillende nieuwe meubelstukken. Samen met partners ontwikkelen we daarvoor nieuwe ontwerpen, zoals voor krukjes en banken.


Circulair versus duurzaam

Producten met een lagere carbon footprint zijn niet automatisch ook circulair. “Het kan wel, maar hoeft niet”, licht Mika toe. “Circulair houdt in dat materialen oneindig te gebruiken zijn en dat is nu vaak nog niet het geval. Door slim te ontwerpen kunnen we er wél voor zorgen dat een product makkelijker hergebruikt kan worden.”

Bij Leferink denken we daarom in een vroeg stadium al na over de mogelijkheid om een product modulair te maken. Het product kan dan met minimale handelingen in en uit elkaar gehaald worden.

Waar staat het onderzoek van Mika op dit moment?

Mika heeft in de markt een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Dat houdt in dat hij onder andere de CO2-uitstoot van zitmeubilair in de markt heeft onderzocht en berekend. “Op basis daarvan ga ik een 0-punt bepalen”, vertelt Mika. “Vervolgens leg ik de circulaire bank van Leferink ‘langs de lat’.” Dat betekent dat Leferink straks precies kan aantonen hoe duurzaam de bank precies is. De resultaten uit het onderzoek leveren bovendien waardevolle input om het proces en het product verder te verduurzamen. Mika is dan overigens nog niet klaar. Hij duikt daarna opnieuw de productieketen in om te bekijken of er nog andere afgedankte materialen voorhanden zijn waar we nieuw meubilair van kunnen maken. Binnenkort dus meer!

Nieuwsgierig geworden naar wat Leferink maakt van afgedankte materialen? Bekijk het hier.

Samenwerking tilt duurzaamheid naar hoger level

Circulair ondernemen kun je niet alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat we circulariteit nog veel beter kunnen toepassen wanneer we de handen ineen slaan. We hebben daarom in de afgelopen maanden geïnventariseerd hoe onze partners ervoor staan op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Elke partner mocht in 45 minuten zijn circulaire/duurzame verhaal pitchen. Daarbij zaten we niet te wachten op fraaie marketingverhalen. We wilden concrete punten horen op het gebied van visie, beleid en acties. 

Blij verrast

Voor veel leveranciers was het de eerste keer dat ze mochten pitchen over dit onderwerp. Voor sommigen voelde de pitch daardoor wat onwennig. Maar qua inhoud waren we blij verrast. Veel partners hadden bewust of onbewust al beleid ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zij zijn zich bewust van de impact van hun werkzaamheden en productie op het milieu en hebben in de afgelopen jaren maatregelen genomen om die impact te beperken. We ontdekten dat onze Duitse leveranciers zeer actief zijn in het verduurzamen van hun processen. Bij de Nederlandse leveranciers ligt de focus meer op product en certificering.

Van goed naar beter

Henk Temmink, business unit manager van Leferink Office Works was na afloop zeer enthousiast: “We beoordeelden elke pitch op meerdere criteria zoals: herbruikbaarheid, toepassing van mono-materialen, productielocatie, carbon footprint, materialenpaspoort en verdere documentatie. Wat vooral opviel was dat veel bedrijven bezig zijn met de herbruikbaarheid van hun producten. Ze verwerken het in nieuw meubilair of herplaatsen verouderd meubilair in een andere vorm.  Een concreet circulair product is daar ook één van de uitkomsten van.

De Life Cycle Analysis van het hele proces was daarentegen bij veel bedrijven nog niet in kaart gebracht. Maar kunnen aantonen wat je precies doet en wat het effect daarvan is, is wel van belang. Een LCA-verklaring die gebaseerd is op de CO2-uitstoot is daar een sterke analyse van. Daarmee heb je een ijzersterk verhaal in handen.”

Missie geslaagd

Het doel van de pitches was zicht te krijgen op waar onze partners staan op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. En dat is gelukt. Doordat wij ook onze ervaringen en kennis deelden, resulteerden de presentaties in zinvolle inspiratiesessies. Onze leveranciers voelden zich gemotiveerd om op hoog niveau na te denken over duurzame en circulaire werkomgevingen. En wij raakten beter op de hoogte van de duurzaamheid van onze leveranciers. Al die input heeft een goede database opgeleverd waaruit wij voortaan kunnen putten wanneer we een werkomgeving inrichten die duurzaam en hoogwaardig circulair moet zijn. We staan niet stil en zullen aankomende tijd goed benutten om bijvoorbeeld onze database verder uit te bouwen. En zo tillen we samen, stap voor stap, duurzaamheid naar een hoger niveau.

Samenwerken? Meer weten? Neem dan contact met ons op!

Saxion Stadslab kiest voor circulaire upgrade van kuipstoelen

Saxion Stadslab legde ons hun probleem voor: goede stoelen met zichtbare slijtageplekken. Het grootste deel van de stof was nog goed, evenals de onderstellen. Maar het deel van de stoel dat de onderkant van de tafel raakt, vertoonde slijtage. De beschadigingen deden afbreuk aan de uitstraling van het Saxion Stadslab. Saxion Stadslab overwoog nieuwe stoelen of nieuwe kuipen aan te schaffen, of de bestaande kuipstoelen te laten herstofferen.

Wij vonden de oplossing: een slimme toepassing van materialen op de slijtagedelen van de stoelen. Dankzij deze upgrade is de esthetische waarde van de stoelen weer optimaal en kan de stoel weer jaren niet alleen functioneel, maar ook zichtbaar mooi worden ingezet.

Het slim toepassen van materialen past in de duurzaamheidsvisie van Leferink. Daarin stellen we dat we de levenscyclus van bestaand meubilair optimaliseren binnen de kaders van financieel-economische en functionele aspecten. Circulariteit ten top. Bij Saxion Stadslab is het ons perfect gelukt dat uit te voeren.

Met weinig middelen gaven we de afgedankte bureaustoelen een upgrade waardoor ze nog jaren hun functionaliteit behouden. En zeg nou zelf de stoelen zijn niet van nieuw te onderscheiden?

vepa-felt-stoel-van-petflessen

Van PET-flessen naar stoel

Duurzaam moet je niet alleen denken. Duurzaam moet je doen!

Vepa is hard op weg naar een afvalloze fabriek. In de serie “Duurzaam Doen met Vepa” laten ze zien hoe ze duurzaam innoveren, denken en vooral doen.

Ze vervangen belastende grondstoffen door duurzame alternatieven, produceren onder uitstekende arbeidsomstandigheden, maken gebruik van lokale leveranciers en bedenken oplossingen voor hun eigen afval. Zo zorgen ze ervoor dat er niets in de afvalbak belandt. Ook verwerken ze plastic van anderen.

Wat ze met gerecyclede PET-flessen doen, laten we in dit filmpje zien. En de stoel, die bekijk je natuurlijk bij ons in de showroom!

 

Zo krijg je meer beweging op het werk

Zo krijg je meer beweging op een werkdag

Zo krijg je meer beweging op een dag

Meer beweging op een dag, want te veel zitten is ongezond

Zitten is het nieuwe roken. Zitten is ongezond. Je vergroot je kans op het krijgen van fysieke klachten, zoals hartklachten en diabetes. Iedereen weet het, maar toch bewegen we massaal te weinig. Hoe zorg je dat meer beweging krijgt op een dag?
1. Neem de trap
De bekendste en misschien wel de makkelijkste manier om aan meer beweging te komen: neem de trap. Laat vanaf nu alle roltrappen en liften links liggen. Spreek met jezelf af dat als er een trap is deze ook te nemen.

2. Ga wandelen in de lunchpauze
Draag een stappenteller en neem je voor dagelijks minstens 10.000 stappen te zetten. Heb je rond lunchtijd nog maar zo’n 2000 passen gezet, maak dan een lekkere lange lunchwandeling. Zo kom je aan je passen en haal je ook nog even een frisse neus. Blijk je na het avondeten nog geen 10.000 passen gezet te hebben? Maak dan nog een wandeling of loop een paar keer de trap op en neer.

3. Staand vergaderen
Heb jij een baan waarbij je regelmatig zit te vergaderen? Stel voor dit staand te gaan doen. Vraag je werkgevers statafels aan te schaffen, zodat zitten geen optie meer is. Tegenwoordig zijn er ook zogenaamde fietsbureau’s verkrijgbaar, zeg maar een bureau met een zadel en trappers.

4. Ga op de fiets naar je werk
Woon je niet te ver van je werk? Pak de fiets of ga lopen als je op loopafstand woont. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor naar je werk gaan, denk bijvoorbeeld ook aan boodschappen doen op de fiets of naar de sportschool gaan!

5. Parkeer je auto verder weg
Ga je met de auto naar je werk, omdat je niet op fietsafstand woont? Parkeer dan niet zo dicht mogelijk bij de ingang, maar juist een stuk verder. Zo krijg je toch net wat meer beweging.

6. Sta regelmatig op
Heb je een kantoorbaan en zit je de hele dag achter je bureau. Probeer zeker ieder uur en het liefst ieder half uur op te staan. Ga even wat te drinken halen of loop gewoon even een rondje door het pand. Wil je niet de hele tijd heen en weer lopen? Sta dan in ieder geval gedurende de dag regelmatig op. Het liefst ieder half uur.

7. Ga klussen of tuinieren
Hang je iedere avond na je werk voor de buis? Dat kun je natuurlijk best één of twee avonden in de week doen, maar als je al de hele dag achter je bureau zit, kun je beter na het werk iets actievers gaan doen. Denk aan bijvoorbeeld klussen of tuinieren. Kies vooral activiteiten die je leuk vindt en die je makkelijk kunt inplannen in je dagelijks leven. Zo maak je er een gewoonte en hou je het makkelijker vol. Al die kleine beetjes helpen om op de lange termijn regelmatig en voldoende te blijven bewegen.

Bron: gezondheidsnet.nl

 

Wij staan voor gezond werken! Bekijk onze oplossingen.

TEST: Hoe zit dat bij u?

Zitgedrag – Hoe vaak zit u per dag?

Zitgedrag

Even een kleine test, we zijn ons namelijk vaak niet eens bewust van ons (ongezonde) zitgedrag. Hoe vaak zit u eigenlijk per dag?

Wist u dat…?

  • 8-11 uur zitten per dag zit veroorzaakt een 15% grotere kans op vroegtijdig overlijden.
  • > 11 uur zitten per dag veroorzaakt een 40% grotere kans op vroegtijdig overlijden (2013, Van der Ploeg).

Tijd om in beweging te komen! Maak kennis met de HÅG Capisco bureaustoel. Dit is een moderne schommelstoel die ervoor zorgt dat u, zonder dat u er over nadenkt, regelmatige kleine schommelbewegingen met uw voeten maakt, die een groots effect op uw bloedcirculatie hebben. Zo blijft u fit, gezond en voelt uw lichaam soepel en energiek!

Test

Doe nu zelf de test!

Zitgedrag: Hoe-zit-dat-bij-u?

Of download de test hier.