De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Leferink Office Works aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Leferink Office Works komen.

Leferink Office Works heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Leferink Office Works gecontroleerd of goedgekeurd. Leferink Office Works aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

©Leferink Office Works 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Leferink Office Works worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.