Duurzaamheidsvisie

Mens, milieu en materiaal zijn drie belangrijke aspecten om goed werkgeverschap mogelijk te maken. Dit staat centraal bij de duurzaamheidsvisie van Leferink. Wie goed werkgeverschap beoefend heeft hart voor mens, milieu en materiaal. Wij willen structureel een bijdrage leveren aan goed werkgeverschap. Dat realiseren wij met het inrichten van werkomgevingen waar mensen willen werken, maar ook door projecten gericht op vrijetijdsbestedingen te ondersteunen.

Als werkgever stimuleren wij onze eigen mensen om duurzame arbeid uit te voeren, als businesspartner adviseren en concretiseren wij dit voor onze partners. We zijn daarin een adviserende partij die zorgen en ontzorgen in het ontwerp, optimaliseren en realiseren van een vitale arbeidsomgeving waar mensen willen werken.

Ongemerkt draagt onze manier van werken bij aan een groener Nederland. Door de keuze voor duurzame materialen, zorgen we voor een vitale arbeidsomgeving met oog voor procesoptimalisatie.

Circulair

We helpen klanten continu te verbeteren en processen slimmer in te richten doormiddel van onze kantoorinrichtingen. Daarnaast kijken we ook met een kritische blik naar onze eigen onderneming. Leferink verduurzaamt continu we passen onze bedrijfsprocessen aan en we bekijken hoe we dit optimaal kunnen inrichten. We denken het niet alleen we doen het ook. Concreet heeft dit tot betekenis dat we veel hergebruiken en/of herplaatsen. Als laatste optie breken we het meubilair bewust af. Door het bewust af te breken is het geen afval, maar een grondstof om nieuwe producten van te creëren. Voor de toepassing van de circulaire grondstoffen hebben we al verschillende circulaire meubelstukken ontwikkeld.

Zo kunt u ervoor kiezen dat wij uw oude meubilair retour nemen en op een duurzame manier verwerken in het nieuwe kantoormeubilair. Ook herplaatsen wij gebruikt kantoormeubilair in omgevingen waar het nog wel voldoet. Mogelijkheden zijn oneindig zo hergebruiken wij bureaubladen weer in nieuwe banken, wordt schuim van versleten bureaustoelen circulair hergebruikt in design kussens en geven wij kuipstoelen een upgrade in de levensduur. Het is voor ons vanzelfsprekend om keuzes te maken die de impact op onze leefwereld zoveel mogelijk beperken. Dat doen wij door onze gehele organisatie. Alles is erop gericht om bestaand meubilair zo lang mee te laten gaan binnen de kaders van financieel economisch en het functionele aspect.

Leferink is een familiebedrijf met een warm kloppend hart voor mens en materialen. Leferink neemt nieuw meubilair vooral af bij Nederlandse en Duitse fabrikanten waarbij de Carbon Footprint, (biobased) materialen, modulair ontwerp en recyclebaarheid de keuze bepalen.

Wij zijn erop gericht om de cirkels te sluiten. Daarbij hebben we de volgende werkwijze:

  • Maximaliseren van de levensduur van het bestaande meubilair om waarde te behouden.
  • Nieuw meubilair circulair te ontwerpen en duurzaam te produceren gericht op de toekomst.
  • Indien het meubilair aan het einde van zijn levenscyclus is kiezen wij ervoor om het verantwoord te verwerken tot een nieuwe grondstof.

We hebben ook nieuwe businessmodellen ontwikkeld ten aanzien van circulariteit. Bij ons kunt u meubilair huren en wij kunnen het gehele facilitaire beheer voor u uitvoeren. Waarbij we verantwoordelijk zijn voor onderhoud, reinigen en reparatie van het meubilair.