Gebruik afval als grondstof

Onderzoek naar duurzaamheid

Leferink werkt samen met verschillende kennisinstellingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zo doet momenteel Mika, afstudeerder aan de Hogeschool Saxion – Lectoraat Industrial Design ook onderzoek. Mika trekt voorzichtig zijn conclusies al: “Hergebruik van beschikbaar materiaal levert een forse positieve bijdrage aan de carbon footprint van een nieuw product. Dus wil je de CO2-uitstoot in de keten beperken, dan liggen daar kansen.”

Leferink werkt nauw samen met verschillende kennisinstellingen zoals Saxion. Het doel daarvan is om te onderzoeken hoe we onze producten en processen nog duurzamer kunnen inrichten. Zo richt het onderzoek van Mika zich op het verduurzamen van zitmeubilair om de negatieve impact van de productie op mens en milieu te minimaliseren.

Het viel Mika op dat een enorme hoeveelheid afgedankte bureaubladen verbrand of versnipperd wordt. “Jammer”, stelt hij. “Daarmee verliezen ze hun waarde, terwijl ze op verschillende manieren dienst kunnen doen als nieuwe grondstof.”

Ook wij zien afgedankte bureaubladen als een kansrijke grondstof. We nemen afgedankte bureaus terug, demonteren ze en verwerken de bladen in verschillende nieuwe meubelstukken. Samen met partners ontwikkelen we daarvoor nieuwe ontwerpen, zoals voor krukjes en banken.


Circulair versus duurzaam

Producten met een lagere carbon footprint zijn niet automatisch ook circulair. “Het kan wel, maar hoeft niet”, licht Mika toe. “Circulair houdt in dat materialen oneindig te gebruiken zijn en dat is nu vaak nog niet het geval. Door slim te ontwerpen kunnen we er wél voor zorgen dat een product makkelijker hergebruikt kan worden.”

Bij Leferink denken we daarom in een vroeg stadium al na over de mogelijkheid om een product modulair te maken. Het product kan dan met minimale handelingen in en uit elkaar gehaald worden.

Waar staat het onderzoek van Mika op dit moment?

Mika heeft in de markt een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Dat houdt in dat hij onder andere de CO2-uitstoot van zitmeubilair in de markt heeft onderzocht en berekend. “Op basis daarvan ga ik een 0-punt bepalen”, vertelt Mika. “Vervolgens leg ik de circulaire bank van Leferink ‘langs de lat’.” Dat betekent dat Leferink straks precies kan aantonen hoe duurzaam de bank precies is. De resultaten uit het onderzoek leveren bovendien waardevolle input om het proces en het product verder te verduurzamen. Mika is dan overigens nog niet klaar. Hij duikt daarna opnieuw de productieketen in om te bekijken of er nog andere afgedankte materialen voorhanden zijn waar we nieuw meubilair van kunnen maken. Binnenkort dus meer!

Nieuwsgierig geworden naar wat Leferink maakt van afgedankte materialen? Bekijk het hier.