Samenwerking

Door samen te werken met lokale partners komen we verder dan we ooit voor mogelijk hielden. We werken inmiddels al weer enkele jaren intensief samen met select gekozen lokale partners om onze doelstellingen op het gebied van circulariteit en duurzaamheid te vervullen. We zeggen ook niet voor niets we creëren werkomgevingen waar mensen willen werken.

We kiezen specifiek voor lokale partners om de impact op het milieu zo laag mogelijk te houden. Daarnaast is onze ervaring dat onze waarden en normen met lokale partners beter overeenkomen. Met deze partners blijven we nauw betrokken en voeren wij meermaals overleg om producten te optimaliseren aan de hand van uw wens. Binnen de kaders is er ons voor ons dan ook niet veel onmogelijk.

Door deze samenwerkingen hebben we Syrische statushouders een plek op de arbeidsmarkt kunnen bieden. Hebben we voor mensen met een beperking een veilige omgeving gecreëerd waar zij kunnen en willen werken. Werken we samen met opleidingsinstituten om leeromgevingen te creëren binnen ons bedrijf.

made-in-holland

Overeenkomende normen en waarden

Bij de keuze voor leveranciers kijken wij zowel naar de commerciële, als de morele kant van de organisatie. Voor het aangaan van relaties moeten deze aspecten overeenkomen met onze eigen normen en waarden, zoals:

  • het naleven van wetten en regels die in het betreffende land gelden;
  • het belonen van medewerkers op een adequate manier en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving;
  • het voldoen aan de ISO 26000 richtlijn;
  • het voldoen aan de fundamentele ILO-verdragen;
  • het respecteren van de individuele geaardheid, lichamelijke eigenschappen en/of geloofsovertuigingen van medewerkers;
  • het nemen van maatregelen om het milieu zo veel mogelijk te beschermen.
recycling-kunststof

Samen sterk

Samenwerken met leveranciers uit de regio betekent ook dat we samen kunnen nadenken over nieuwe circulaire oplossingen.

Samen met onder andere onze partners hebben we zo de keten van bureaustoelen gesloten. Bureaustoelen die niet meer opnieuw ingezet kunnen worden, verzamelen we. Deze worden gedemonteerd:

  • Het kunststof wordt gescheiden afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw meubilair.
  • Metalen worden gescheiden en ingezet voor verschillende doeleinden.
  • Het schuim van de bureaustoelen wordt door Hassink vervlokt.