Samenwerking tilt duurzaamheid naar hoger level

Circulair ondernemen kun je niet alleen. Wij zijn ervan overtuigd dat we circulariteit nog veel beter kunnen toepassen wanneer we de handen ineen slaan. We hebben daarom in de afgelopen maanden geïnventariseerd hoe onze partners ervoor staan op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Elke partner mocht in 45 minuten zijn circulaire/duurzame verhaal pitchen. Daarbij zaten we niet te wachten op fraaie marketingverhalen. We wilden concrete punten horen op het gebied van visie, beleid en acties. 

Blij verrast

Voor veel leveranciers was het de eerste keer dat ze mochten pitchen over dit onderwerp. Voor sommigen voelde de pitch daardoor wat onwennig. Maar qua inhoud waren we blij verrast. Veel partners hadden bewust of onbewust al beleid ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zij zijn zich bewust van de impact van hun werkzaamheden en productie op het milieu en hebben in de afgelopen jaren maatregelen genomen om die impact te beperken. We ontdekten dat onze Duitse leveranciers zeer actief zijn in het verduurzamen van hun processen. Bij de Nederlandse leveranciers ligt de focus meer op product en certificering.

Van goed naar beter

Henk Temmink, business unit manager van Leferink Office Works was na afloop zeer enthousiast: “We beoordeelden elke pitch op meerdere criteria zoals: herbruikbaarheid, toepassing van mono-materialen, productielocatie, carbon footprint, materialenpaspoort en verdere documentatie. Wat vooral opviel was dat veel bedrijven bezig zijn met de herbruikbaarheid van hun producten. Ze verwerken het in nieuw meubilair of herplaatsen verouderd meubilair in een andere vorm.  Een concreet circulair product is daar ook één van de uitkomsten van.

De Life Cycle Analysis van het hele proces was daarentegen bij veel bedrijven nog niet in kaart gebracht. Maar kunnen aantonen wat je precies doet en wat het effect daarvan is, is wel van belang. Een LCA-verklaring die gebaseerd is op de CO2-uitstoot is daar een sterke analyse van. Daarmee heb je een ijzersterk verhaal in handen.”

Missie geslaagd

Het doel van de pitches was zicht te krijgen op waar onze partners staan op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. En dat is gelukt. Doordat wij ook onze ervaringen en kennis deelden, resulteerden de presentaties in zinvolle inspiratiesessies. Onze leveranciers voelden zich gemotiveerd om op hoog niveau na te denken over duurzame en circulaire werkomgevingen. En wij raakten beter op de hoogte van de duurzaamheid van onze leveranciers. Al die input heeft een goede database opgeleverd waaruit wij voortaan kunnen putten wanneer we een werkomgeving inrichten die duurzaam en hoogwaardig circulair moet zijn. We staan niet stil en zullen aankomende tijd goed benutten om bijvoorbeeld onze database verder uit te bouwen. En zo tillen we samen, stap voor stap, duurzaamheid naar een hoger niveau.

Samenwerken? Meer weten? Neem dan contact met ons op!