Veilig en gezond werken met een werkplekinstructie of werkplekonderzoek

Natuurlijk wil je dat jouw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Een prettige, veilige werkplek hoort daarbij. Een gezonde werkplek vermindert de verzuimkans en bevordert de productiviteit. Met een werkplekinstructie of werkplekonderzoek kun je klachten voorkomen, verminderen of verhelpen.

Werkplekinstructie/-aanpassing

werkplekinstructieDe werkplekinstructie

De werkplekinstructie geeft jou inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek. De manier waarop de werkplek is ingericht, maar ook de instellingen van het meubilair zijn van groot belang bij het voorkomen van rug-, schouderen nekklachten. Onze specialist beoordeelt alle mogelijke risicofactoren en past de werkplek ergonomisch aan waar nodig. Ook worden er praktische oplossingen en handvatten met betrekking tot een goed ingestelde werkplek aan de medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Tijdens de werkplekinstructie besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten en geven we adviezen welke de klachten eventueel zouden kunnen verminderen.

Aanbevelingen en eventuele aanpassingen

De medewerker krijgt aanbevelingen op onder meer het gebied van ergonomie, gebruik van hulpmiddelen en de werkhouding. Hij/zij wordt zich hierdoor meer bewust van wat belastend is voor zijn lichaam en weet zijn lichaam tijdens het werk beter te ontlasten en te ontspannen. Ook leert hij zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen, waardoor klachten verminderd of zelfs verholpen worden. Indien gewenst stellen wij in hoogte verstelbare bureaus op de juiste werkhoogte in. Tijdens de werkplekinstructie krijgt de medewerker al gericht advies, zodat hij direct gezond en veilig aan de slag kan.
Door de werkplekinstructie is men beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kun je bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit deze instructie. Zo houd je je mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan het werk.

Bekijk hier welke zaken er zoal aan bod komen tijdens een werkplekinstructie.

Een goede bureaustoel is 1. Maar als het bureau en beeldscherm niet goed zijn ingesteld en/of op elkaar zijn afgestemd dan is de kans op fysieke klachten nog steeds groot. Ook kijken wij of toetsenbord, muis, documenthouder, etc. op de juiste wijze worden gebruikt.

Werkplekonderzoek

werkplekonderzoekHet werkplekonderzoek

Het ergonomische werkplekonderzoek geeft je inzicht in mogelijke knelpunten op de individuele werkplek. De manier waarop de werkplek is ingericht, maar ook de instellingen van het meubilair, zijn van groot belang bij het voorkomen van rug-, schouder- en nekklachten. Onze specialist beoordeelt alle mogelijke risicofactoren aan de hand van een checklist én een persoonlijke analyse. Ook worden er praktische oplossingen en individuele adviezen aan je medewerkers gegeven. Iedereen beweegt en ontspant tenslotte op zijn eigen manier. Tijdens het werkplekonderzoek besteden we bijzondere aandacht aan eventuele lichamelijke klachten.

Verslag en aanbevelingen

De uitkomsten van het werkplekonderzoek leggen we vast in een verslag. Hierin staan praktische adviezen om eventuele knelpunten weg te nemen. De medewerker krijgt aanbevelingen op onder meer het gebied van ergonomie, gebruik van hulpmiddelen en werkhouding. Hij wordt zich hierdoor meer bewust van wat belastend is voor zijn lichaam en weet zijn lichaam tijdens het werk beter te ontlasten en te ontspannen. Ook leert hij zelf de eigen werkplek en het meubilair goed in te stellen, waardoor klachten verminderd of zelfs verholpen worden. Niet alleen in het verslag, ook al tijdens het werkplekonderzoek krijgt de medewerker al gericht advies, zodat hij direct gezond en veilig aan de slag kan. Door het werkplekonderzoek ben je beter op de hoogte van de ergonomische knelpunten op de werkvloer en kun je bij het maken van toekomstige beslissingen gebruik maken van de bevindingen uit het werkplekonderzoek. Zo houd je je mensen nu en in de toekomst gezond en veilig aan de slag. Naast de uitkomsten van het werkplekonderzoek geven wij in hoofdlijnen onze bevindingen weer van de werkomgeving in haar geheel. Hierbij komen o.a. akoestiek, verlichting, looproutes, zichtstoringen en klimaatregeling aan de orde. Indien de overall resultaten aangeven dat nader en specifieker onderzoek wenselijk is, kan dit in een later stadium gedaan worden.

Lees hier meer over welke zaken per werkplek onderzocht worden.