INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is dé onafhankelijke tool voor een duurzaam interieur.

Circulair kennisplatform INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is.

Gebruikers selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken.

Het filmpje laat zien wat INSIDE/INSIDE inhoudt.

Duurzaam interieur

Door middel van selectie van afwerkingsmaterialen, meubilair en andere aspecten in het interieur kan er een berekening worden gemaakt van het gehele interieur. Na invoering van aantallen en m2 wordt de totale Environmental Footprint berekend in Euro’s. Dit getal in euro’s, ook wel de schaduwprijs genoemd, geeft de kosten aan die noodzakelijk zijn om de milieu-impact te compenseren. Kortom, een product met lage schaduwkosten is beter dan een product met hoge schaduwkosten. INSIDE/INSIDE maakt het dus mogelijk om producten met elkaar te vergelijken en zo bewust duurzame keuzes te maken.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Leveranciers en producenten in de interieurbranche laten hun producten en/of materialen certificeren door middel van een Levenscyclusanalyse (LCA). De uitkomst wordt vervolgens in een database geplaatst waardoor een objectieve vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende interieurmaterialen en -producten.

Hierdoor is het mogelijk om: objectieve vergelijking te maken tussen geselecteerde producten en materialen. Getoetste duurzaamheid onafhankelijk weer te geven en daarmee gefundeerd duurzame keuzes te maken. Duurzaamheid in aanbestedingen en projecten feitelijk te bepalen, afgestemd op ontwikkeling van de Europese wetgeving.

Van LCA tot schaduwprijs

Een LevensCyclusAnalyse is een methode om de milieu impact van o.a. producten in beeld te brengen. De volledige levenscyclus van een product wordt beschouwd, van de winning van grondstoffen naar productie, gebruik, afvalverwerking en hergebruikscenario’s. Van elke fase van een product wordt een berekening gemaakt van de milieu-impact. De LCA resulteert in 7 indicatoren voor de milieubelasting van een product. Deze 7 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde: de schaduwprijs, in euro, per eenheid van het product. Met andere woorden: de schaduwprijs is de investering die men moet doen om de negatieve gevolgen op het milieu te niet te doen.

Kortom, een product met lage schaduwkosten is beter dan een product met hoge schaduwkosten.

Initiatiefnemers

Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors hebben INSIDE/INSIDE geïnitieerd om een antwoord te kunnen geven op de behoefte om duurzaamheid in interieurs inzichtelijk te maken. Zij zien het als hun maatschappelijke plicht om duurzame interieurs in de gebouwde omgeving te stimuleren.