Leveranciers dichtbij

made-in-holland

Leveranciers dichtbij

Waar mogelijk kiezen we voor leveranciers uit Nederland. Lukt dit niet, dan maken we afspraken met leveranciers uit West-Europa. Op deze manier weten we zeker dat de mensen die onze producten leveren in goede arbeidsomstandigheden werken en dat de milieuwetten bij bedrijven worden gehandhaafd.

Ook zijn de af te leggen afstanden tussen de leverancier en Leferink veel korter dan wanneer de producten uit bijvoorbeeld Amerika of Azië gehaald worden.

Dit scheelt niet alleen tijd, het is ook veel beter voor het milieu.

Overeenkomende normen en waarden

Bij de keuze voor leveranciers kijken wij zowel naar de commerciële, als de morele kant van de organisatie. Voor het aangaan van relaties moeten deze aspecten overeenkomen met onze eigen normen en waarden, zoals:

  • het naleven van wetten en regels die in het betreffende land gelden;
  • het belonen van medewerkers op een adequate manier en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving;
  • het voldoen aan de ISO 26000 richtlijn;
  • het voldoen aan de fundamentele ILO-verdragen;
  • het respecteren van de individuele geaardheid, lichamelijke eigenschappen en/of geloofsovertuigingen van medewerkers;
  • het nemen van maatregelen om het milieu zo veel mogelijk te beschermen.

Samen sterk

Samenwerken met leveranciers uit de regio betekent ook dat we samen kunnen nadenken over nieuwe circulaire oplossingen.

Samen met onder andere onze partner Hassing Totaalstoffering hebben we zo de keten van bureaustoelen gesloten. Bureaustoelen die niet meer opnieuw ingezet kunnen worden, verzamelen we. Deze worden door Hassink Totaalstoffering gedemonteerd:

  • Het kunststof wordt gescheiden afgevoerd en gebruikt als grondstof voor xx.
  • Metalen worden gescheiden en ingezet voor xx.
  • Het schuim van de bureaustoelen wordt door Hassink vervlokt.

Feelinghome Pillow

Van de restmaterialen textiel van de stoffeerderij én de vervlokte zittingen worden eerlijke kussenhoezen met vulling gemaakt. Deze worden vervaardigd door onder meer statushouders (asielzoekers).

Keurmerken

Wij werken uitsluitend samen met leveranciers die milieubewust ondernemen. Al onze partners kennen milieunormering ISO 14001 of de ‘eco audit’, de EMAS.

emas