MVO

MVO zit in ons DNA, al sinds de oprichting van onze onderneming in 1969.

Met onze kennis en expertise helpen wij onze klanten om hun bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren. Maar wij zijn ons ook bewust van onze rol in de maatschappij en leveren hieraan een actieve bijdrage aan de hand van People, Planet en Profit.

People

Leferink Office Works is een bedrijf met een sociaal gezicht.

We streven naar een optimale balans tussen werk en privé en waarderen maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers. Wij waarborgen een prettige, veilige en gezonde werkplek voor onze medewerkers en stimuleren onze medewerkers zich te blijven ontwikkelen. Wij werken volgens de principes van Het Nieuwe Werken.

Bij vacatures maken wij gebruik van diverse samenwerkingsverbanden en hebben we medewerkers vanuit een arbeidsgehandicapte positie op een passende plek binnen ons bedrijf geplaatst. Door een samenwerkingsverband met Saxion Fast Forward proberen we talentvolle jonge mensen voor de regio te behouden en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. Wij zijn een erkend leerbedrijf met gemiddeld 6 tot 10 stageplekken per jaar.

 • Goed werkgeverschap

  Waarborgen prettige, veilige en gezonde werkplek

 • Personele ontwikkeling

  Ontwikkeling van onze medewerkers door opleiding, coaching, netwerken en stimuleren maatschappelijke betrokkenheid

 • Samenwerking externe partijen

  Zoals Sociale Werkplaats (montage bureaustoelen)

 • Aannamebeleid

  Divers medewerkersbestand
  Samenwerking Jobcoach, Praktijkjob, Saxion Fast Forward, erkend leerbedrijf

Planet

“Een beter milieu begint bij jezelf”. Daarom richten wij onze bedrijfsvoering zo efficiënt en milieuverantwoord mogelijk in. Wij proberen actief onze impact op het milieu te reduceren. Dit komt onder andere tot uiting in de keuze van onze partners, ons energie- en papierverbruik en ons mobiliteits- en servicebeleid.

Wij kiezen voor een verkoopassortiment met duurzame kwaliteitsproducten met lange nalevergarantie. Hierdoor kunnen wij bij (her)inrichtingen ook inzetten op hergebruik van materialen. Bij aanschaf van nieuw kantoormeubilair bieden wij de mogelijkheid om meubilair in te ruilen. Het retour genomen meubilair wordt door ons zorgvuldig gesorteerd om vervolgens wederom in te zetten voor bijvoorbeeld goede doelen (zoals verenigingen en stichtingen) of verantwoord, gescheiden, af te voeren.

Wij geloven in circulaire economie en volgen deze ontwikkelingen door een eigen programma te ontwikkelen. Het hergebruiken van materialen in dezelfde vorm als waarvoor ze ooit gemaakt zijn kent een oneindige hoeveelheid toepassingen. Ook vinden wij dat meubilair prima gebruikt kan worden zonder dat het bezit is van de gebruiker. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden als huur, lease en de reeds genoemde circulaire economie. Wie zien duidelijke ontwikkelingen bij klanten van CAPEX naar OPEX, met andere woorden, niet investeren maar gebruiken.

Als partner van vele meubelmerken werken wij uitsluitend samen met leveranciers die milieubewust ondernemen. Al onze leveranciers kennen milieunormering ISO 14001 of de ‘eco audit’, de EMAS.

Ons autobeleid is er op gericht om zo weinig mogelijk CO2 uitstoot te genereren. Hiertoe worden auto’s met een A label gestimuleerd in onze autoleaseregeling. Van de ongeveer 50 bedrijfsauto’s zijn er nog slechts enkele auto’s met een hoger label dan A.

Al het binnenkomend afval wordt door ons gescheiden, zowel bij onze klanten als in ons pand in Haaksbergen. IJzer gaat naar de lokale voetbalvereniging; papier, plastic en restafval worden gescheiden opgehaald.

 • Milieuverantwoorde en efficiënte bedrijfsvoering

  Bewust omgaan met reduceren impact op milieu (mobiliteitsbeleid, verantwoord energie –en papierverbruik)

 • Eigen productontwikkeling

  Stimuleren/ontwikkelen producten met duurzaam karakter voor mens en milieu (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)

 • Cradle-to-cradle

  Retourname, hergebruik en recycling meubilair

 • Criterium selectie vendoren

  Wij werken uitsluitend samen met partners die milieubewust ondernemen. Al onze leveranciers kennen milieunormering ISO 14001 of de ‘eco audit’, de EMAS.

Profit

Het maatschappelijk leven in de regio wordt door ons ondersteund in de vorm van sponsoring, donaties en door zelf de handen uit de mouwen te steken.

Wij steunen wij onder andere regionale sportclubs, muzikale en culturele instellingen en sociale projecten als het trainingsprogramma voor jongeren op zeilschip De Tukker en het project tegen pesten. Ook zijn wij founder van het Rabotheater en theater de Kappen.

Opdrachten bij maatschappelijke organisaties voeren wij uit tegen een gereduceerd tarief.

Wij participeren in events, organisaties en diverse stichtingen. Hierdoor proberen wij ons steentje bij te dragen aan het versterken van het imago van de regio.

 • Social ROI

  Uitvoeren van opdrachten bij maatschappelijke organisaties tegen een gereduceerd tarief

 • Donatie- en sponsorbeleid (MVO-proof)

  Ondersteunen van maatschappelijke organisaties door donaties/sponsoring in geld en natura

 • Imago regio versterken

  Participatie in events, organisaties, stichtingen