scrummen is hot

Wat is Scrum?

Wat is scrum?

Scrum is een flexibele manier om producten/diensten te maken. Er wordt gewerkt in zelfsturende multidisciplinaire teams die in korte sprints, met een vaste lengte van 1 tot 4 weken, werkende oplossingen opleveren. Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken en de wedstrijd te winnen. Samenwerking is dan ook heel belangrijk tijdens het scrummen, net als het snel in kunnen spelen op veranderende omstandigheden.

Scrum methode

Doelstellingen Scrum

 • In korte sprints snel werkende producten opleveren, waardoor snel duidelijk wordt of men goed bezig is. Dit beperkt de risico’s van langere projecten waarvan soms pas na een jaar gebruikers of klanten een resultaat kunnen zien of testen;
 • Snel duidelijkheid over de voortgang;
 • Korte lijnen, snelle communicatie, teamwerk;
 • Grote betrokkenheid teamleden, concentratie op een overzichtelijk deel van een project.

Uitgangspunten Scrum

 • Toewijding: de leden moeten zich er vol voor inzetten;
 • Focus: men moet zich focussen op wat er in de sprints gedaan moet worden;
 • Openheid: men moet elkaar goed op de hoogte houden van de voortgang en mogelijke problemen;
 • Respect: men moet mensen met een andere achtergrond en expertise respecteren;
 • Lef: men moet lef hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen.

Werkwijze Scrum

Bij scrum worden de experts bij elkaar in één team gezet, bij voorkeur ook in één ruimte, zodat er makkelijk kan worden samengewerkt.

Een scrumteam bestaat uit drie rollen: een product owner, een master en natuurlijk het team zelf. Door te werken in miniprojecten (sprints) wordt er snel en concreet resultaat geleverd. Daarvoor is een flexibele en dynamische werkomgeving van belang.

Het team wordt begeleid door een “scrummaster”, die zorgt dat het team zich aan de (scrum)regels houdt en kan doorwerken. Aan het einde van elke sprint wordt het product of de oplossing getoond. Daarna volgt nog een evaluatie waarin het team probeert lessen te trekken uit de afgelopen sprint, zodat men steeds beter wordt.

Daily scrum

Elke dag is er de “Daily scrum” of “Stand-up”. Deze vergadering kent de volgende regels:

 • Alle leden van het ontwikkelteam hebben zich voor de vergadering voorbereid;
 • De vergadering start precies op tijd, ook als niet iedereen aanwezig is;
 • De vergadering is elke dag op precies dezelfde tijd en plaats, meestal 9:00 uur in de projectruimte.
 • De vergadering duurt maximaal 15 minuten, korter mag ook, vergelijkbaar met een overleg tussen sporters aan het begin van bijvoorbeeld een rugbywedstrijd. Bezoekers zijn welkom maar normaal gesproken spreken alleen de leden van het scrumteam. Normaal gesproken houdt men een rondje waarbij elk teamlid drie vragen beantwoordt:
  • Wat heb je gedaan?
  • Wat ga je doen?
  • Zie je ook problemen/uitdagingen (impediments), heb je hulp nodig, zijn er dingen die voor andere teamleden van belang zijn?

Aangezien de vergadering een duur van maximaal 15 minuten heeft, zullen grotere problemen buiten de vergadering worden besproken. De vergadering is net lang genoeg om één kopje koffie, staand of zittend, op te drinken.