Centrale huisartsenpost Almelo

De Centrale huisartsenpost Almelo is een spoed verlenende instelling die dagelijks na 17.00 uur spoedeisende hulp verleent voor een gebied van 211.000 inwoners. De patiënt kan de locatie in Almelo bezoeken maar in specifieke gevallen gaat de huisarts bij de patiënt op huisbezoek.

  • Doel: Een werkomgeving realiseren die voldoet aan de wens van de werknemers.
Janke Snel

“We hebben met en voor het team een prachtige werkomgeving gecreëerd,  waarin Leferink zich een betrouwbare partner met creatieve inbreng heeft getoond.”

Janke SnelDirecteur FEA en CHPA

Centrale huisartsenpost Almelo

De groeiende zorgvraag bij de Centrale huisartsenpost Almelo (CHPA) leidde tot de behoefte om uit te breiden. Er moesten meer spreekkamers komen. Dat betekende dat bureaumedewerkers van de Federatie Eerstelijnszorg Almelo (FEA) uit de CHPA zouden moeten.  Om dicht bij de patiënt te blijven, kozen ze ervoor een uitbreiding,  een eigen kantoor, te realiseren direct naast het ziekenhuis in Almelo.

De inrichting mocht Leferink verzorgen omdat de mensgericht aanpak van Leferink hun erg aansprak. Het ontwerp van het gebouw en de inrichting lag in handen van MAS architectuur. Tijdens de realisatie van het project stond de mens centraal; daaromheen werd de schil gebouwd en de inrichting verzorgd. Zo bepaalde niet de organisatie, maar koos elke medewerker zelf welke bureaustoel –uit een selectie van drie bureaustoelen- het beste bij hem of haar paste.

Medewerker staat centraal

Ook de werkwijze per medewerker werd goed in kaart gebracht om daarop per werkkamer de inrichting te bepalen. Zo gaven bijvoorbeeld de medewerkers aan geen behoefte te hebben aan zit-sta bureaus, maar wel graag veel groen in hun kantoor te willen hebben. Om de werknemers bij de uitbreiding van het kantoor te betrekken stelde de FEA en de CHPA een projectteam samen. Met dit projectteam bezochten ze de showroom van Leferink om inspiratie op te doen voor de inrichting. Janke Snel, directeur van de FEA en de CHPA: “De ruimtes zijn nu afgestemd op de wensen van de personeelsleden.” Dat heeft geleid tot ruimtes waarin het team prettig kan werken.