Case Nedap

Nedap is opgericht in 1929, en sinds 1947 genoteerd aan de beurs (NYSE), met meer dan 700 medewerkers is Nedap wereldwijd actief.

Nedap is een fabrikant van intelligente technologische oplossingen voor relevante vraagstukken. Voldoende voedsel voor een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme netwerken voor duurzame energie zijn slechts een paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap zich mee bezighoudt.

  • Klant: Nedap
  • Doel: Inrichting aanpassen aan de veranderende organisatiecultuur
  • Website: Nedap.com

Inrichting aanpassen aan de veranderende organisatiecultuur

De veranderende organisatiecultuur van Nedap naar een open, innovatieve en creatieve bedrijfscultuur vroeg om een daarbij passende huisvesting. De wijze van overleggen, ontmoeten en presenteren zijn speerpunten voor Nedap geweest bij het ontwerp van de kantoorinrichting.
De uitgangspunten die Leferink hierbij gehanteerd heeft zijn samen te vatten in: kleurrijk, zakelijk, teamwork en hergebruik van bestaand meubilair.

Het resulteerde in het leveren van in totaal ongeveer 275 standaard werkplekken, divers communicatiemeubilair (zowel standaard als speciaal), loungewerkplekken, pantry’s, wall visuals, audiovisuele middelen en aanvullende verlichting. De inrichting betrof diverse kantoorgebouwen die met elkaar in verbinding staan.

In eerste instantie werden delen van de kantoren opgeknapt tijdens de kantooruren. De medewerkers werden om en om in een gecreëerde noodsituatie geplaatst, waarna de vloeren en het meubilair vervangen werden.

Het grootste deel van de doorlopende opdracht viel midden in de zomerperiode. Wij hebben drie weken lang gefaseerd meubilair gedemonteerd en afgevoerd, mensen intern verhuist en de afdelingen compleet heringericht. Hierbij hebben wij zo min mogelijk inbreuk gepleegd op het primaire proces binnen de organisatie.

De strakke planning, begeleiding en uitvoering zijn essentieel geweest voor een goed en soepel verlopen opdracht. Leferink heeft in samenspraak met de klant de complete project begeleiding uitgevoerd. Contacten met de diverse onderaannemers op gebied van vloeren, elektra en aanneemwerk zijn tot in detail met elkaar afgestemd en naar tevredenheid gerealiseerd.

Het resultaat is een super creatieve, kwalitatief hoogwaardige inrichting, waarbinnen men kan werken, overleggen, lesgeven, ontspannen op een manier die het beste bij de medewerkers past. Iedere afdeling heeft een eigen identiteit die weer binnen het collectief past.