Recyclen, revitaliseren of afvoeren

Recyling en revitalisering

Bij in- en verhuizingen blijft vaak verouderd meubilair over. Wij voeren dit meubilair graag voor u af.

Allereerst kijken we daarbij naar herinzetbaarheid van meubilair door revitalisering, in ons streven naar een zo neutraal mogelijke ecologische footprint.

Afvoeren

Meubilair wat echt niet herinzetbaar is, wordt gedemonteerd in onderdelen en deze worden gescheiden afgevoerd.

De kosten hiervoor worden zonder opslag, als onderdeel van onze service, aan u doorberekend (met uitzondering van transportkosten).

recyclen revitaliseren hergebruik recycling van meubilair