Case Saxion | Academie SCE

Saxion is een school voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten. Saxion biedt zeer uiteenlopende opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, zowel nationaal als internationaal.

Achtergrond van de opdracht

De academie School of Commerce and Entrepreneurship (SCE) is vanaf studiejaar 2017-2018 een nieuwe academie, gevestigd in Deventer en Enschede. De opleidingen Commerciële Economie (CE) en Small Business en Retail Management (SBRM) vallen onder deze academie.

Het MKB verandert o.a. door de invloed van globalisering en technologische ontwikkelingen. Het vergt nieuwe kennis en nieuw leiderschap om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. In een verkenning is vastgesteld dat klanten in de toekomst steeds meer maatwerk zullen vragen en dat hun vragen daardoor steeds complexer worden. Dit vereist professionals met een hoog opleidingsniveau, die het vermogen hebben creatief te denken en te handelen.

De samenvoeging is grondig voorbereid, er is een jaar voor uitgetrokken om de fusie tot een succes te maken.

  • Klant: Saxion, academie School of Commerce & Entrepreneurship
  • Doel: Inrichtingstraject rond fusie
  • Procedure: Voor het inrichtingstraject is gebruik gemaakt van een minicompetitie tussen 3 partijen (waaronder Leferink), die onderdeel is van de Europese aanbesteding meubilair (perceel 2) met kenmerk 2013004013 met als gunningcriterium ”Economisch Meest Voordelige aanbieding (EMVI)”.
  • Website: Saxion.nl
Karin Verschoor

‘De nieuwe academie had één kans om het goed te doen en dat is gelukt!’

Karin VerschoorSaxion

Make it happen bij Saxion!

De nieuwe academie School of Commerce & Entrepreneurship (SCE)

De academie School of Commerce & Entrepreneurship (SCE) is een open leergemeenschap met een groot onderscheidend vermogen, waarbij sterk wordt samengewerkt met het werkveld. SCE kent bijvoorbeeld een nauwe dynamische samenwerking met het centrum voor ondernemerschap, het Startup Center en het kennispark. Ondernemingen zijn dan ook mede vormgever van het onderwijs. SCE staat voor state of the art onderwijs, het sluit naadloos aan op het bedrijfsleven.

De inrichting, Make it happen!

Leferink creëerde in samenwerking met Buro Feel een inrichtingsconcept met een omgeving waar studenten, docenten en medewerkers van SCE zich thuis voelen, geïnspireerd worden, elkaar motiveren en het gevoel hebben van “Yes! Hier gebeurt het!”. Alles met als concept idee: “Samen voor succes: Make it happen, start here”.

Beleving is een groot onderdeel van het concept. In het concept zijn vormen, uitingen, beelden en kleuren bepaald die in de gehele academie zijn terug te vinden. Deze vormen zorgen voor identiteit, verbinding, sfeer en inspiratie.

De academie SCE straalt uit waar Saxion voor staat: stimulerend, open / ruimtelijk en ondernemend. De nieuwe inrichting is toegankelijk en faciliteert studenten in hun ondernemerschap en creativiteit. De academie omvat onder andere 3 OTSWO’s, open ruimtes en ruimte voor ontmoeten.

Meer dan verwacht

Karin Verschoor, Manager School of Commerce & Entrepreneurship (SCE) voor de locaties Enschede en Deventer, begeleidde de fusie en het totale inrichtingstraject.
De inrichting is meer dan verwacht, vertelt Karin Verschoor. Over de uitvoering is ze erg tevreden. De reacties van zowel medewerkers als studenten zijn unaniem positief, onder andere over de goede sfeer en de werkruimtes. Het ‘Make it happen, start here’ concept is overal doorgevoerd en inspireert. En de gebruikte mooie materialen spreken aan.

‘Het concept is tot in detail doordacht waardoor het bijdraagt aan de gewenste innovatieve open stimulerende werkomgeving. De nieuwe academie had één kans om het goed te doen en dat is gelukt!’ aldus een enthousiaste Karin Verschoor.

Waarom de keuze voor Leferink?

Wat de doorslag gaf bij het verstrekken van de opdracht aan Leferink is:

  • de hele conceptuele gedachte en uitwerking. De hexagonale vormen, de quotes op de wanden en het ‘Meet the masters’ idee,
  • het gebruik van de ruimtes,
  • het kleurconcept,
  • het feit dat de hele inrichting zo goed doordacht is,
  • en natuurlijk de prijs (EMVI).