Case Saxion

De nieuwe vleugel aan de handelskade te Deventer wordt bewoond worden door diverse academies, t.w. Saxion Next Lifestyle en de volledige academies Ruimtelijke Ontwikkeling en Bouw (ROB) en Bedrijfskunde en Ondernemen (ABO).

De diverse academies waren verdeeld over meerdere locaties met iedere zijn eigen kenmerken. Iedere academie heeft een eigen identiteit die hangt onder de noemer van Saxion Hogeschool Deventer. De ene locatie kenmerkt zich door een technische en industriële uitstraling (Saxion Deventer), de andere locatie heeft weer een statige en afgezonderde uitstraling (Saxion Landbouwschool & Indische landbouwschool).

In de nieuwe situatie wordt vanuit een aantal basisprincipes gedacht te noemen People, Planet en Profit. De kenmerken die met deze termen samenhangen zijn laagdrempelig, praktijkgericht, zelfstandig werken, creatief, dynamisch, vernieuwend, transparant, eigen autonomie en identiteit.

  • Klant: Saxion
  • Doel: Nieuw meubilair en presentatiemiddelen voor alle les- en computerlokalen
  • Website: Saxion.nl

Meubilair en presentatiemiddelen ten behoeve van alle les- en computerlokalen

Leferink heeft vanuit een Europese aanbesteding de opdracht gekregen om alle leslokalen en de computerlokalen te voorzien van nieuw meubilair en presentatiemiddelen.

Het meubilair, dat in de lesruimten wordt toegepast, is in eerste instantie puur functioneel en gebruiksgericht. Hiermee is de inrichting van de lesruimten heel transparant en herkenbaar voor studenten als zijnde een lesomgeving. Uiteraard is het meubilair van dien aard dat met vanuit een actieve zithouding ergonomisch verantwoord kan zitten en werken.

Het bijpassende docentenmeubilair is multifunctioneel inzetbaar (hoogte). De desbetreffende docent kan met de flexibiliteit en instelbaarheid van het meubilair zelf invloed uitoefenen op de communicatiepatronen in het lokaal. De opstellingen kunnen op velerlei manieren samengesteld worden waardoor interactie bevorderd wordt of juist wegblijft.

Binnen de Hogeschool zijn leerlingensets in de leslokalen toegepast en tevens de zogenaamde computerwerkplekken voor de ICT-lokalen. Het gaat om de huisvesting van zo’n 600 studenten.

Overall zorgen de kleuren van meubelen voor een hippe, trendy setting waarmee lesgeven en les volgen een andere beleving zal krijgen. Het doortrekken van kleuren en uitvoeringen zorgt uiteindelijk voor een aansluiting bij de “Saxion identiteit”. Deze identiteit zal in de nieuwbouw door de toepassing van ogenschijnlijk eenvoudige producten als laagdrempelig beschouwd worden. Hierdoor zullen veel studenten weinig schroom hebben om ermee aan de slag te gaan.