Case Veluwonen

Woningcorporatie Veluwonen bouwt en beheert zo’n 4.000 huurhuizen verspreidt over drie gemeenten in het oosten van de Veluwe. Veluwonen streeft naar duurzame kwaliteit zodat mensen over honderd jaar nog steeds prettig wonen in hun huizen.

Achtergrond van de opdracht

In 2011 gingen woningstichting Eerbeek en Beter wonen Loenen samen verder onder de naam Sprengenland Wonen. In 2017 volgde een nieuwe fusie, ditmaal met Woningstichting Brummen. De nieuwe woningcorporatie kreeg de nieuwe naam: Veluwonen.

Veluwonen hecht veel waarde aan kernwoorden als: duurzaam, kleinschalig, comfortabel, kwaliteit, eerlijk en dichtbij. Communicatiebureau Einder uit Nijmegen ontwikkelde voor de gefuseerde woningcorporatie een eigen huisstijl waarin die waarden terugkwamen.
Ondertussen ging Veluwonen op zoek naar nieuwe huisvesting. Uit het oogpunt van duurzaamheid viel de keus op het bestaande pand van Sprengenland Wonen. Bij de inrichting daarvan waren duurzaamheid en een daarmee samenhangend verantwoord budget bepalende factoren. Leferink kreeg de opdracht een transparante, Veluwe-groene en duurzame inrichting te realiseren.

  • Klant: Woningcorporatie Veluwonen, locatie Eerbeek
  • Doel: Maatschappelijk verantwoorde herinrichting; hergebruik bestaand meubilair 50%
  • Aard van de opdracht: turn-keyproject op basis van vastgesteld budget
  • Website: veluwonen.nl